Ученически училищен съвет   в ПГ по МСС „П.К.Яворов“ .

Председател  - Костадин Георгиев Димитров – 10а клас

Заместник председател  - Анелия Юлиянова Доленска – 9а клас
 

Секретар – Надежда Бориславова Льогова – 11а клас

Членове:

1.    Иван Василев Самокишев – 9б клас

2.Кезим Ибраимов Камберчев – 9б клас

3. Ани Кръстева Бозова - 9а клас

4. Сибел Шукриева Ласкова -10а клас

5. Надежда Михайлова Сарачева - 11а клас

6.    Костадин Любенов Савов – 11б клас

7. Никола Стоянов Каракашев - 11б клас

8. Назми Славчев Стоянова - 12а клас

9.   Любослав Асенов Белухов 12б клас

Устав                  План за дейността

Пожелаваме им ползотворна работа и успехи!