Училищни учебни планове по специалности:

Хлебар-сладкар

Готвач

Монтьор на ССМ

Автотранспортна техника

Лесовъд