savatinov v pg

Димитър Саватинов изненада приятно учениците и учители те от професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в град Гоце Делчев.
а организираната среща-разговор най-силният мъж сподели опит в израстването и формирането на спортен дух и характер.

В спомените си той обърна внимание на възможностите на младите хора за развитие на базата на професионалната им подготовка.

Учителите от гимназията с гордост се върнаха в годините на неговото обучение и изразиха задоволство от споделените мигове.