ПГ по МСС

 ПГ по МСС "Пейо Кр. Яворов", гр. Г. Делчев проведе открита среща между родители, учители, ученици и общественост, която се състоя на 09. 03. 2017 г. от 18:00 ч. в Дома на културата, гр. Г. Делчев и бе излъчвана пряко в ефира на Радио "В - 99". Срещата откри Директорът на Гимназията г-н Ангел Живков. Гости на събитието бяха кандидат-депутатите от общ. Г. Делчев г-н Богдан Боцев и г-н Димитър Гамишев. Те взеха отношение по въпросите за бъдещето на Професионалната гимназия, образованието и възпитанието на учениците. Подробно бяха разгледани и обсъдени училищните практики, както и предстоящите ДЗИ и ДКИ. Срещата се оказа ползотворна за всички участници в нея.