ПЛАН-ПРИЕМ 2015/2016 УЧЕБНА ГОДИНА 

ПГ по МСС обявява прием  по следните специалности:

 

 Професия "Готвач"

Специалност
 "Производство на
кулинарни изделия и напитки"
    
                    

С конкурс по документи, с балообразуващи предмети
 биология, изобразително изкуство, български език и литература

4-годишен срок на обучение, ІІ квалификационна степен на свидетелство за професионална квалификация

 Професия "Монтьор на транспортна техника"

Специалност
"Автотранспортна техника"    
                

С конкурс по документи, с балообразуващи предмети
 физика, технологии, български език и литература

4-годишен срок на обучение, ІІ квалификационна степен на свидетелство за професионална квалификация

Срокове за подаване на документи в ПГ по МСС "П.К.Яворов", гр. Гоце Делчев:         

 I  ЕТАП - от 02.-06.07.2015г. вкл.
II  ЕТАП - на 10.07.2015г.
III ЕТАП - на 20.07.2015 г. 

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВИ ЕТАП
НА КЛАСИРАНЕ УЧЕНИЦИ - ДО 08.07.2015

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ 

ТЕЛ. 0751/60461

e-mail   pg_po_mss@abv.bg