УТВЪРДЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА 

ПГ по МСС обявява прием  по следните специалности:

ПРИЕМ СЛЕД 7. КЛАС

САМО В ПГ по МСС НОВА ПРОФЕСИЯ ЗА СТРАНАТА!

 Специалност: Електрически превозни средства

Професия: Техник на транспортна техника
С разширено изучаване на Английски език
Балообразуващи предмети: Физика и астрономия, Български език и литература, Оценките от НВО

НОВА ПРОФЕСИЯ ЗА ОБЛАСТТА!

Специалност: Митническо и данъчно обслужване
Професия: Данъчен и митнически посредник

С разширено изучаване на Английски език
Балообразуващи предмети:Математика, Български език и литература, Оценките от НВО

ПРИЕМ СЛЕД 8 КЛАС:

Специалност Горско стопанство

 Професия: Лесовъд     26 ученици

                       
                                                                                                                                   

С конкурс по документи, балообразуващи предмети - Биология и здравно образовани,  Български език и литература, Изобразително изкуство

4 годишен срок на обучение , ІІ квалификационна степен на свидетелство за професионална квалификация

 Професия:Монтьор на селскостопанска техника      26 ученици
 Специалност:

 Механизация на селското стопанство

                                                                     
учениците от тази специалност кормуват за кат."В" на
преференциални цени в лицензирания учебен център към училището

С конкурс по документи, балообразуващи предмети - Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда, Български език и литература

4 годишен срок на обучение , ІІ квалификационна степен на свидетелство за професионална квалификация

 Професия: Готвач              26 ученици

Специалност:
 Производство на
кулинарни изделия и напитки
    
                                                               

С конкурс по документи, балообразуващи предмети - Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Български език и литература

4 годишен срок на обучение , ІІ квалификационна степен на свидетелство за професионална квалификация

Учениците получават храна и транспорт по време на учебната и производствена практика ! 

Важни срокове След 7 клас След 8 клас       
 Подаване документи за първи етап на класиране 16.06-22.06
2017г.    
     03.07-05.07.2017г.         
Записване на първи етап на класиране 28.06-30.06
2017г.
07.07.2017г.
Подаване документи за втори етап на класиране до 30.06.2017г.г. до 13.07.2017г.
Записване на втори етап на класиране 05.07-07.07
2017г.

 
14.07.2017г.
Подаване документи за трети етап на класиране 11.07-13.07
2017г.
19.07.2017г.
Записване на трети етап на класиране 18.07-19.07
2017г.
21.07.2017г.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ 

ТЕЛ. 0751/60461

e-mail   pg_po_mss@abv.bg