У Ч И Т Е Л И

1

Ангел Димитров Живков

Директор

                    2

Иван Борисов Ланев                                                                            

Заместник-директор по учебно-производствената дейност  -  портфолио

        3 Мария Георгиева Мамова

Учител по БЕЛ - портфолио

           4

Зорница Славчова Мълчанкова

Учител, физическо възпитание и спорт - портфолио

5

Величка Петрова Маркова-Чолева

Учител по БЕЛ - портфолио

6

Надя Георгиева Славова

Старши учител по руски и немски език

7Красимира Кирилова Марвакова

Старши учител по английски език - портфолио

8

Татяна Стоянова Евтимова

Старши учител по математика портфолио

9Димитър Ангелов Духов

Учител по информатика и ИТ портфолио

10

Добрина Георгиева Ключкова

Учител по география и икономика - портфолио

11

Юлия Йорданова Гюдженова

Старши учител по философия - портфолио

12

Янка Томова Стаменова

Старши учител по химия и опазване на околната среда - портфолио

13

Бистра Илиева Дапева

Старши учител по ХВП - портфолио

14

Любен Тодоров Таушанов

Старши учител по ССМ - портфолио

16

Татяна Савелова Малакова

Старши учител по ХВП - портфолио

      17

Величка Иванова Гърнева-Паскалева Учител по икономика - портфолио

18

Ангел Митев Славов

Учител по управление на МПС кат. "В"

19

Петър Иванов Сотиров

Учител,практическо  обучение 
Непедагогически персонал
20 София Лъчезарова Ляскова Главен счетоводител
21 Лиляна Тодорова Гугова счетоводител, оперативен
22 Йордана Стоянова Бухлева Служител човешки ресурси
23 Надежда Емелянова Панева Чистач, хигиенист
24 Мария Тодорова Великова Чистач, хигиенист
25 Илия Тодоров Каракепелиев Работник, огняр
26 Димитър Атанасов Тинев Пазач, невъоръжена охрана
27 Георги Йорданов Майсторов Пазач, невъоръжена охрана
28 Иван Илиев Партулов Водач, селскостопански машини