Зрелостни изпити                  
Сесия май-юни                    

При явяване на ДЗИ задължително да се носят:                       

1.  Лична карта или друг документ за самоличност        

2. Служебна бележка за допускане до ДЗИ 

3. Черен химикал

 

Дати за провеждане на ДЗИ:

Български език и литература – 19май 2017г. начало 8.00 часа

 

Втори държавен зрелостен изпит – 22май 2017г. начало 8.00 часа

 

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода от 26 май 2017г. до 02 юни 2017г.

 

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и регистриране
06.03.2017г.-17.03.2017г.

 

Сесия август-септември

Дати за провеждане на ДЗИ:

 

Български език и литература – 28 август  2017г. начало 8.00 часа

 

Втори държавен зрелостен изпит – 29 август  2017г. начало 8.00 часа

 

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода от 30 август 2017г. до 05 септември 2017г.

 

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и регистриране
03.07.2017г.-14.07.2017г.

 

Важно за ДЗИ-Вижте тук

http://dzi-rioblg.alle.bg

www.rio-blg.com

http://www.zamaturite.bg