Използвайте формата за да се свържете с нас:


Относно:            


Вашият e-mail:    


Съобщение:                                                     

ПГ по МСС "П.К.Яворов" 2900 гр. Гоце Делчев ул. "Симеон Радев" № 6 тел. 0751/60461 email: pg_po_mss@abv.bg