И С Т О Р И Я

Професионална гимназия по механизация на селското стопанство П.К. Яворовe наследник на Допълнителното земеделско училище в Гоце Делчев, което е било открито през 1929г. С  500  дка обработваема земя. През своята история училището преминава през редица промени. През месец юли 1959г. Се открива Селскостопанския техникум със следните специалности : тютюнопроизводство, лозаро-овощарство и животновъдство,който се помещава в сградата на Второ основно училище.Приемът е 105 ученика от цялата страна.

През 1963г. Училището е оземлено с 200 дка обработваема земя, получава един трактор

Сталинград от ТКЗС с. Лъки, а по-късно и трактор Владимировец на който е кормувал  нашия бивш учител Шербетов.

През учебната 1968-1969 г. Училището се трансформира в Практическо селскостопанско училище. От учебната 1974-1975 г. Училището прераства в Средно професионално техническо училище  по механизация на селското стопанство . На 07.02. 1983г. Училището се премества в новопостроената  учебна сграда, а със заповед на МОН  от 07.04.2003г. от Средно професионално техническо училище по механизация на селското стопанство се преименува в професионална гимназия по механизация на селското стопанство.

По настоящем в уч-то се обучават над 600 ученика в шест специалности:

·  Земеделец

·  Земеделско стопанство

·  Производство на кулинарни изделия

·  Механизация на селското стопанство

·  Производство на хляб и хлебни изделия

·  Обслужване на заведения в общественото хранене

Училището разполага с 200 дка обработваема земя от които:160 дка царевица за зърно и силаж, 40 дка ливади, 2дка цвекло, кравеферма, учебно – опитно стопанство, кабинети по химия, физика, информатика и по всички специални предмети, физкултурен салон и спортна площадка.

В училището работят 55 високо квалифицирани учители ръководени от директора  г-н Георги Авдев и помощник директорите г-жа Донка Китипова и г-н Иван Ланев. Завършилите училище могат да продължат образованието си във всички висши учебни заведения.От възпитаници на училищетото има професори, учители, агрономи,ветернинарни лекари, инженери, икономисти, а някои от тях заемат ръководни длъжности. Голяма част от възпитъниците ни намират място в полицията, гранична полиция, КАТ. Работят във фирмите на града и района, а някои имат собствени фирми.

Общообразователната и професионална подготовка,която получаваме ни позволява да се гордеем, че учим в Професионална  Гимназия по механизация на селското стопанство П.К. Яворовгр. Гоце Делчев.