Днес

Днес, ръководството и учениците от ПГ по МСС „П.К. Яворов”
посрещнаха и наградиха с грамоти
 участниците в състезанието „Млад фермер” -
Крум Алексов, Костадин Савов и Ерик Караалиев.
Ръководител на младите фермери е г-н Иван Ланев.
Момчетата от ПГ по МСС ще представят училището и на
националното състезание в гр. Варна на 28.04.20016г.