До
Ръководството и колектива
на светските училища в 
Община Гоце Делчев,Община Гърмен,Община Сатовча,Община Хаджидимово.
Копие:
Министъра на образованието и науката на Република България
Началника на РИО на МОН гр.Благоевград
Кмета на Община Гоце Делчев,Община Гърмен,Община Сатовча,Община Хаджидимово.
Регионалните медии
Националните медии

Уважаеми колеги,

На 24.04.2017 г. от 19:00 ч. ПГ по МСС ,,Пейо К. Яворов" гр.Гоце Делчев организира благотворителен търг в ресторант ,,Орбел" в полза на абитуриентите,затруднени да осигурят самофинансиране на празничната вечер по случай дипломирането си и/или на участието си в кандидат -студентската кампания.

Целта на събитието е набирането на възможно повече средства,които да бъдат разпределени сред нуждаещите се абитуриенти от специално определена Комисия с представители на всички участващи в търга училища съобразно изработен от комисията алгоритъм.
Предмет на тръжната продажба ще бъдат сътворени от нашите ученици продукти,за чиято изработка съответното училище осигурява и необходимите консумативи,а учениците даряват своите умения,труд и време за действеното добро.

Участвайки в инициативата,учениците ни не само ще разберат ,че при желание могат със собствените си ръце да подарят празник или да променят съдба,не само ще усетят,че от тях самите и от труда им зависи промяната към добро и постигането на удоволетворение,но и ще видят на практика механизми на пазара - колкото по-качествен и по - привлекателен продукт предложат,толкова по-висока цена ще получат за него,и сами ще достигнат до извода,че усилията им за образование и обучение си струват и ще бъдат възнаградени.
Извод,който допринася за засилването и укрепването на мотивацията на учениците за активно участие в учебния процес,което ще доведе и до по-високи резултати за нашите училища.

Благотворителният търг в полза на нуждаещите се абитуриенти щe бъде акт не на помощ,а на взаимопомощ между нашите ученици,ще има образователно-възпитателна функция и би бил пример за солидарност и добротворчество,от каквито обществото ни изпитва остра нужда.

Надявам се на Вашата подкрепа за инициативата ни и на включването Ви в мероприятието ни,колеги.Нека развием тази традиция на благотворителност от ученика за ученика за промяна на средата и живота към добро!

С уважение:

гр.Гоце Делчев Ангел Живков,директор на ПГ по МСС