УЧЕНИК ОТ ПГ по МСС  „ПЕЙО ЯВОРОВ” -  КЛАСИРАН ЗА УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩ ЕТАП ПО ПРОЕКТ   „ Start-up Academy”.

 

 „ Start-up Academy” се провежда в  рамките на проект „ Повишаване на потенциала за предприемачество и перспективите за заетост на младите хора чрез изграждане на капацитет и работа в мрежата „ Start-up Academy   Bulgaria-Macedonia”.

 

Впериода 29.05 – 02.06.2017г., жури от експерти с дългогодишен опит в сферата на управлението, бизнес планирането, финансирането на малък и среден бизнес извърши оценка на постъпилите  / от над 60 младежи /  бизнес идеи и изготви окончателно класиране на участниците.

 

Врезултат на проведената селекция Костадин Димитров – гимназист от професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в град Гоце Делчев се класира за следващия етап на проекта.