Професионална гимназия по Механизация на селското стопанство
"Пейо Крачолов Яворов" град Гоце Делчев

НОВА УЧЕБНА ГОДИНА - НОВО НАЧАЛО !

Стъпка по стъпка!

За мен беше чест и привилегия да избирам учителите за нуждите на повереното ми училище. Благодаря на всички, които днес се представиха блестящо! С огромна благодарност към комисията по подбора, за професионалното им отношение, за мотивацията им, за всичко!

Бяхме сериозно затруднени да избираме от 53-ма кандидати.

1. Светла Борисова Товирова, зам. директор по учебната дейност
2. Миглена Илиева Витанова, учител по английски език
3. Радослав Карамфилов Чаушев, учител по история и цивилизация
4. Цветанка Димитрова Влахова, учител по биология и химия
5. Георги Любенов Каръков, учител по ФВС
6. Сюлейман Шефкет Камбер, учител по практическо обучение
7. Иван Тодоров Пиргов, учител по практическо обучение.

8. Елизабет Халилов Топов, учител по математика и физика.
9.Ваня Томова Партенова, учител по икономически дисциплини и информационни и комуникационни технологии.
10.инж. Атанас Димитров Лефтеров ще се грижи за информационните и комуникационни технологии, поддръжката на компютърните кабинети и компютърната техника, сайта на училището, видеонаблюдението, админ и др.

Имената на учителите по математика и физика, по икономически дисциплини, по информационни технологии и английски език ще станат известни утре след приключване на събеседванията.

С пожелания за благоденствие!