Професионална гимназия по Механизация на селското стопанство
"Пейо Крачолов Яворов" град Гоце Делчев


ПЛАН - ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА