На 05

На 05.05.2016 г. от 19:00 ч. ПГ по МСС ,,Пейо К. Яворов" гр.Гоце Делчев,
съвместно с ПМГ "Яне Сандански" гр. Гоце Делчев
 
организираха благотворителен търг в ресторант ,,Орбел" в полза на абитуриентите,затруднени 
да осигурятсамофинансиране на празничната вечер по случай дипломирането си и/или на участието
си
 вкандидат -студентската кампания.

Целта на събитието е набирането на възможно повече
средства
,които да бъдат разпределени сред нуждаещите се абитуриенти

Благодарение на участниците в този акт на хуманност бяха
събрани над 3.000 лв, за учениците в затруднено положение.

Благодарим Ви!