участие на учениците от ПГ по МС

Учениците от ПГ по МСС ".К.Яворов"
както всяка година активно се включиха в почистването
на Гоце Делчев. Те освежиха и тротоарите пред училището и моста
на реката към Пиринтекс