Денят на търпението (25.03.2016г.) бе отбелязан с различни мероприятия и инициативи
в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов", гр.Гоце Делчев. 

ddhgfgfshgfhgfdhfdghfdghgfdhgfdh

Посланията на учениците са свързани с търпението, изслушването, добротата в намеренията
и чистотата в отношенията.
Мотото беше : "Бъдете търпеливи!

След проведена анкета се определиха: 
Най-търпелив ученик     -  Ефтимия Борисова Илиева от 10-А клас
Най-търпелив учител      - г-жа Юлия Гюдженова, старши учител по философски дисциплини
Най-търпелив служител - Димитър Тинев, охрана

Всеки клас постави на вратата на класната си стая емотикон, свързан с търпението.