Учител на годината                                       Ученик на годината                                   Клас на годината
202/2013г.                                                        2012/2013г.                                                 2012/2013г.

ТЕОДОРА ПАШАЛИЕВА                               ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ                     с класен р-л Юлия Гюдженова