Димитър Лазаров - ученик от 11 б клас

професия "Монтьор на селскостопанска техника"