Клас на годината - 11 а клас

с класен ръководител Юлия Гюдженова

клас с най - малко отсъствия

и най - висок успех