Отново с май -пленително зелен - 

        у нас възкръсва спомен за предците, 

        достигнали до днешния ни ден 

         със вярата човешка на светците... 

Честит 24. май - Денят на славянската писменост, българската просвета, книжнина и култура.
ПГ по МСС "Пейо Кр. Яворов" коленичи пред титаничната мощ на славянските първоучители -братята Св. Св. Кирил и Методий.
Учители, ученици и гости почетоха празника тържествено, а г-н Ангел Живков, Директор на Гимназията, награди всички
ученици, взели участие в състезания, конкурси, училищни и извънучилищни дейности.
Празничният ден продължи в Дом на културата - гр. Г. Делчев, където учителите - г-жа Татяна Малакова и г-н Ангел Славов
бяха наградени от кмета на община Г. Делчев - г-н Владимир Москов за цялостен принос в образованието.
А випускничките - Надежда Льогова и Евгения Филипова получиха грамоти и плакети за отличен успех. 


Днес 24