Лично кмета на община Гоце Делчев Владимир Москов
награди изявените ученици от ПГ по МСС "П.К.Яворов"
на тържеството пред Културния дом на 24.05.2016г.

kmeta nagradi