На фестивала в с

На фестивала в с. Ковачевица под мотото "Минало в бъдещето"
учениците от ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" отново показаха майсторство
и професионализъм.