Днес ПГ по МСС

Днес ПГ по МСС "П.К.Яворов"
прадстави пред обществеността и гостите
на гр. Гоце Делчев "Ден на професиите" в гимназията.

На площада възпитаниците на училището
показаха на какво са способни.

Представиха се ученици от всички професии в училището!