Гимназистите от Професионална ги

Гимназистите от Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Пейо Кр. Яворов”, гр. Гоце Делчев отново с проява в СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА

 

       И тази година  учениците от ПГ по МСС „Пейо Кр. Яворов”, гр. Гоце Делчев се включиха активно в седмицата посветена на гората.

Под вещото ръководство на инж.-лесовъд Мустафа Геров /преподавател в Гимназията/,  възпитаниците от професия ЛЕСОВЪД извършиха засаждане на фиданки от подходящи видове за градска среда.

С любезното съдействие на ТП „Държавно горско стопанство Гоце Делчев”, посадъчният материал бе засаден на улиците „Мидия” и „Завоя на Черна”.

Седмица на гората в ПГ по МСС