Ден на търпението в ПГ по МСС

На 22 февруари 2017 г. розовият цвят беше най-често срещаният в ПГ по МСС "Пейо Кр. Яворов", гр. Гоце Делчев.
Ученици, учители и служители отбелязаха Деня за борба с тормоза в училище.
Празничните прояви продължиха и на следващия ден в присъствието на видните спортисти
Димитър Саватинов и Виктор Ролев.
Гостите споделиха свои преживявания от професионалния си опит и дадоха
насоки за това как спортът може да помогне в справянето с тормоза и негативизма. 


Ден на търпението в ПГ по МСС