Отново ициниатива на ръководство

Отново ициниатива на ръководството и учениците
от ПГ по МСС "Пейо Крачолов Яворов"
изненада обществеността.

Те все посадиха различни видове дръвчета в градския парк, гордост
на Гоце Делчев.

За да бъде нашият град още по-красив!