15.09.2016

Днес в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев
тържествено бе открита новата учебна година.

Директорът Ангел Живков поздрави новоприетите ученици,
и пожела на всички възпитаница на гимназията успех презучебната година.