Учениците от ПГ по МСС

Учениците от ПГ по МСС  "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

отбелязаха Деня на Народните будители с тържествен рецитал.